Nagroda
Weź udział w promocji „Bezpiecznie z kontem”, a otrzymasz nawet do:

24
miesięcy subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe ESET
Security Pack 1+1 za darmo!
Eset Security Pack 1+1 to wszechstronna, kompleksowa ochrona komputera, smartfona z systemem Android i Twojej prywatności w sieci. Zapewnia bezpieczeństwo - zarówno działania sprzętu, jak i operacji na nim wykonywanych (płatności online).
Dzięki niemu masz:
- ochronę bez jakiegokolwiek spadku wydajności
- ochronę na wypadek kradzieży lub zgubienia
- bezpieczeństwo korzystania z bankowości internetowej
- kontrolę rodzicielską
Szczegóły znajdziesz tu: https://www.eset.pl/Dla_domu_i_firmy/Produkty/ESET_Security_Pack


Promocja „Bezpiecznie z kontem” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Bezpiecznie z kontem”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej. Użyj linka promocyjnego do 15.02.2019 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
umowa musi zostać zawarta do 28.02.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Do 10 marca 2019 r. aktywuj Aplikację GOmobile,
a następnie w każdym z miesięcy marzec
2019 - styczeń 2020 wykonaj min. 5 Transakcji
bezgotówkowych oraz zapewnij Wpływy na kwotę
min. 1000 zł


1 Rejestracji w promocji „Bezpiecznie w koncie” można dokonać od dnia 21 stycznia do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 15 lutego 2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Bezpiecznie w koncie” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego w Banku oraz przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. - w Raiffeisen Polbank oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz subskrypcje oprogramowania antywirusowego?
Pierwszą nagrodę, tzn. subskrypcję na kwiecień 2019 r. otrzymasz za aktywację Aplikacji GOmobile do 10 marca 2019 r.
Informację o zdobyciu nagrody, kod aktywacyjny oraz instrukcję użycia kodu otrzymasz do dnia 25 marca 2019 r.
Nagrody od drugiej do dwunastej otrzymasz za wykonanie min. 5 Transakcji bezgotówkowych w każdym z miesięcy marzec 2019 - styczeń 2020
Informację o zdobyciu każdej z nagród otrzymasz do 18 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki.
Ważne: nagrody od drugiej do dwunastej mogą być wydane WYŁĄCZNIE osobom, które otrzymały pierwszą nagrodę
Trzynastą nagrodę tzn. subskrypcję na kolejne 12 miesięcy otrzymasz, jeżeli w każdym z miesięcy marzec 2019 - luty 2020 0trzymasz wpływy na konto osobiste w wysokości min. 1000 zł Informację o zdobyciu nagrody otrzymasz do dnia 18 marca 2020 r.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Bezpiecznie w koncie”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Bezpiecznie w koncie”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 200 zł?

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.bezpieczniewkoncie.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Bezpiecznie w koncie” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Bezpiecznie w koncie” : kontakt@bezpieczniewkoncie.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojejwiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu,24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Bezpiecznie w koncie” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Bezpiecznie z kontem” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Bezpiecznie z kontem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@bezpieczniezkontem.pl. Informacje o promocji „Bezpiecznie z kontem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.bezpieczniezkontem.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Bezpiecznie z kontem” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 15.02.19 r.
Otrzymanie wszystkich nagród o łącznej wartości do 357,12 zł w ramach Promocji „Bezpiecznie z kontem” („Promocja”) w postaci oprogramowania antywirusowego ESET Security Pack 1 + 1, oferowanego przez DAGMA Sp. z o.o., zapewniającego ochronę antywirusową na 1 komputerze PC lub Mac oraz 1 urządzeniu mobilnym z oprogramowaniem Android, wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie pierwszej nagrody w postaci subskrypcji oprogramowania antywirusowego na miesiąc kwiecień 2019 r.:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.bezpieczniezkontem.pl , w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 21.01.2019 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 15.02.2019 r., a następnie;
(ii) w terminie od dnia 21.01.2019 r. do 15.02.2019 r. złożenie w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego konta osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Bezpiecznie z kontem” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 28.02.2019 r.;
(iii) aktywowanie Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 10.03.2019 r.;
(iv) posiadanie Konta Osobistego na dzień wydania nagrody zgodnie z Regulaminem;
Otrzymanie nagród od drugiej do dwunastej, w postaci subskrypcji oprogramowania antywirusowego na miesiące maj 2019 r – marzec 2020.:
(i) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody;
(ii) w każdym z miesięcy marzec 2019 – styczeń 2020 r. dokonanie min. 5 opisanych w Regulaminie Transakcji bezgotówkowych karta debetowa do Konta Osobistego o łącznej wartości minimum 200 zł;
(iii) posiadanie Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania każdej z nagród zgodnie z Regulaminem;
Otrzymanie trzynastej nagrody w postaci subskrypcji oprogramowania antywirusowego na miesiące kwiecień 2020 – marzec 2021r.:
(i) w każdym z miesięcy marzec 2019 – luty 2020 r. otrzymanie opisanych w Regulaminie Wpływów na Konto Osobiste w wysokości min. 1000 zł;
(ii) posiadanie Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania trzynastej nagrody zgodnie z Regulaminem.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. - w Raiffeisen Polbank Polska oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Optymalne, o którym mowa w Regulaminie promocji „Bezpiecznie z kontem” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym,, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).